ทำไมต้องมีงานวัด ?

งานวัดของไทยเดิมมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ญาติโยมได้ทำบุญ มีการเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานถือเป็นสันทนาการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด แต่ปัจจุบันงานวัดมีกิจกรรมการเล่นที่มีลักษณะเป็นการพนันเมื่อเกมการพนันอยู่ในวัด เยาวชนจึงเข้าถึงง่ายและเข้าใจว่าเป็นคนละอย่างกับการพนัน เพราะถ้าเป็นการพนันจะอยู่ในวัดไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานวัดในปัจจุบัน จากสมัยก่อนการจัดงานวัดมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมงานวัดเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่เป็นที่นับถือของคนในท้องที่นั้นๆ หรือให้ผู้คนเข้าร่วมในกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การสวดมนต์ การทำบุญ การถวายสังฆทาน การปิดทอง ฝังลูกนิมิต ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฯลฯ แต่ในปัจจุบันงานวัดทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ความสำคัญกับเรื่องเงิน มากขึ้น

ดังนั้นงานวัดจึงต้องจัดให้ใหญ่เพื่อทำให้มีผู้คนมาเดินมากขึ้น ยิ่งจัดใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีคนมาเดินมากขึ้นเท่านั้นและรายได้ก็จะยิ่งมากขึ้น ทำให้วัดมีรายได้เพิ่มและสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนต่างๆ ในการดูแลกิจการของวัดต่อไป นอกจากนั้นการจัดงานวัดให้ใหญ่จะช่วยส่งเสริมและโฆษณาให้วัดเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นทั้งคนในท้องถิ่นและคนต่างถิ่น และเมื่อวัดเป็นที่รู้จักของผู้คนแล้ว การจัดงานวัดก็จะมีการขยายขอบเขตการจัดงานมากขึ้นไปด้วย เช่น เดิมวัดเคยจัดงานสามวันสามคืนก็ขยายเป็นเจ็ดวันเจ็ดคืน เป็นต้น แทงบอลออนไลน์

แม้การจัดงานวัดใหญ่ต้องมีการลงทุนมากแต่ก็มักมีญาติโยมเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการจัดการและการจัดสรรพื้นที่ภายในและภายนอกเขตวัดให้ร้านค้าจากภายนอกเข้ามาเช่าเพื่อทำการค้าขาย ทั้งร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภคและกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนาน เช่น การแสดง คอนเสิร์ต ลิเก ภาพยนต์ รำวงย้อนยุค การประกวดร้องเพลง รถไต่ถัง รวมถึงร้านเกมหลากหลายประเภทที่ได้รับความนิยมคือ ปาลูกโป่ง ช้อนปลา สอยดาว บิงโก และปาเป้า เกมเหล่านี้มีลักษณะที่ต้องอาศัยความสามารถ มีความท้าทายและมีการจูงใจผู้เล่นด้วยของรางวัลลักษณะของเกมในงานวัดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การทาย การจับสลาก การเสี่ยงโชคด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะเล่นและมีการให้ของรางวัลเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งถือว่าเข้าข่ายเป็นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน โดยพระราชบัญญัติการพนัน กำหนดไว้ว่าการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะจัดให้มีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ“ได้รับการอนุญาตหรือเห็นควรจากเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานก่อน” นอกจากนั้น การละเล่นหรือบางกิจกรรมในงานวัดที่เคยมีมาแต่เดิมเพื่อสืบทอดประเพณีหรือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ถูกสอดแทรกด้วยธุรกิจการพนัน เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟที่แปรสภาพจากงานบุญไปสู่การแข่งขันถึงแม้ว่าระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัดพุทธศักราช 2537 กำหนดไว้ว่า “การจัดงานวัดทุกประเภทห้ามมิให้มีการพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน” แต่ก็เป็นที่รับรู้ทั่วไปว่าเกมการละเล่นที่เข้าข่ายเป็นการพนันการเสี่ยงโชคสามารถหาเล่นได้ตามงานวัดอย่างเปิดเผย โดยผู้ประกอบการร้านค้าจะทำหน้าที่ประสานงานติดต่อกับตำรวจในท้องที่เพื่อเสียค่าปรับส่วนวัดจัดเพียงสถานที่เพื่อเก็บค่าเช่าและอำนวยความสะดวกในเรื่องทั่ว ๆ ไปเท่านั้น

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *