บ่อนชนวัวเส้นทางสู่การยกระดับชนชั้น

สิงหาคม 5, 2018 admin 0 Comments

“การชนวัวเป็นการพนันที่เอาเปรียบกันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการเล่นพนันกีฬาหรือการพนันประเภทอื่น”เนื่องจากเป็นการพนันที่ต้องมีการเตรียมข้อมูล นอกจากนี้การเล่นต้องอาศัยสัจจะเป็นการพนันที่ไม่เอาเปรียบผู้เล่นและ
มีการลงโทษทางสังคมหากเล่นนอกกติกา เหตุที่กล่าวว่า “วัวชนเป็นเส้นทางการยกระดับชนชั้น” เพราะผู้เล่นพนันวัวชนสามารถบอกกับผู้อื่นได้ว่าตนเองเป็นนักพนันวัวชน ผู้คนในสังคมจะให้การยอมรับโดยแสดงออกในลักษณะให้เกียรติเกรงใจหรือยอมรับนับถือ ที่สำคัญก็คือการชนวัวเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการหลอกคนดูเมื่อถึงเวลาชนวัวแต่ละตัวจะต่อสู้กันอย่างเต็มที่ตามธรรมชาติและลีลาเฉพาะตัวตามความสมบูรณ์ของการฝึกซ้อมหรือตามสายเลือดของวัวตัวนั้น ๆ ซึ่งไม่มีการบันทึกข้อมูลของวัวแต่ละตัวเพื่อใช้ประกอบกับการเล่นพนันและไม่มีประวัติของวัวเผยแพร่ในสนามการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับความรู้หรือข้อมูลการชนของวัวแต่ละตัวจากนายสนามซึ่งการพิจารณาลักษณะทางกายภาพและลีลาการชนของวัวแต่ละตัวทำให้เกิดชุดความรู้หรือภูมิปัญญาการชนวัว สถานการณ์การชนของวัวแต่ละคู่จะพลิกแพลงไปมาตลอดเวลา นักพนันจึงต้องใช้สมาธิในการติดตามการชนของวัวสูงมากและต้องคาดการณ์จากพฤติกรรมของวัวเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเล่นต่อ หรือเล่นรองพร้อม ๆ กับอัตราต่อรองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับด้านเศรษฐกิจการเมืองของการชนวัว องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการชนวัวก็คือ “วัวเท่ากัน คนเท่ากัน เงิน

เท่ากัน”

“วัวเท่ากัน” คือ รูปร่างของวัวต้องใกล้เคียงกันไม่เสียเปรียบหรือได้เปรียบกันมากนัก แทงบอลออนไลน์

“คนเท่ากัน” คือ เจ้าของวัวมีสถานะทางสังคมใกล้เคียงกันโดยสถานภาพของเจ้าของวัวจะสัมพันธ์กับเงินเดิมพัน “เงินเท่ากัน” คือ จำนวนเงินเดิมพันในแต่ละครั้งซึ่งเป็นเงื่อนไขว่าวัวคู่นั้นจะได้ชนกันหรือไม่ หากมีเงินจำนวน

เท่ากันก็สามารถชนกันได้ หรือถ้าบางฝ่ายมีเงินเดิมพันน้อยแต่นายสนามอยากให้วัวคู่นั้นชนกัน เพราะสามารถเรียกผู้ชมได้มาก นายสนามสามารถช่วยออกเงินเดิมพันให้เท่ากันได้วิธีการนี้เรียกว่า “นายสนามอุ้มเดิมพัน” หรือหาเงินเดิมพันโดยการระดมเงินจากชาวบ้านในพื้นที่กำเนิดของวัวหรือชุมชนที่เลี้ยงวัวตัวนั้น ๆ สำหรับพัฒนาการของบ่อนชนวัว มีการพัฒนาที่น่าสนใจ คือ การชนวัวและบ่อนชนวัวสามารถยกระดับบุคคลให้เป็นชนชั้นนำได้ เช่น จาก “นายหัว” และ “นักเลง” สู่การเป็น “ผู้แทนราษฎร” และจากการเลี้ยงวัวชนด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นพัฒนาสู่การเลี้ยงแบบฟาร์มมีการใช้วิทยาการและมีแบบแผนการเลี้ยงและการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องและชัดเจน

 

Previous Post

Next Post

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published / Required fields are marked *