ธุรกิจพนันออนไลน์ของฝรั่งเศส เยอรมนีและสวีเดน

มิถุนายน 25, 2018 admin 0 Comments

ตลาดธุรกิจพนันออนไลน์ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนีและประเทศสวีเดนถือได้ว่าเป็นตลาดผูกขาด กล่าวคือ มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการเกมพนันออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงรายเดียวในแต่ละชนิดเกมพนันและผู้ประกอบการที่จะสามารถได้รับใบอนุญาตจะต้องถือสัญชาติของประเทศนั้นๆด้วยเนเธอแลนด์และออสเตรีย กฎหมายของทั้งสองประเทศถือว่าธุรกิจให้บริการพนันออนไลน์ เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายหากแต่ต้องให้บริการ พนันเฉพาะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเท่านั้น ประชากรที่ถือสัญชาติของทั้งสองประเทศไม่มีสิทธิที่ถูกต้องตาม กฎหมายในการเล่นพนันออนไลน์

ออสเตรเลีย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการบริหารจัดการการพนันออนไลน์ที่ค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือรัฐบาล ออสเตรเลียอนุญาตให้ธุรกิจการให้บริการพนันออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย แต่ทั้งนี้ยังต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของรัฐนั้นๆด้วยผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ได้อย่างเสรีเฉกเช่นผู้ประกอบการธุรกิจอื่นทั่วไป และสามารถให้บริการพนันได้กับทั้งชาวออสเตรเลียนและชาวต่างชาติที่อาศัยในออสเตรเลีย

ฮ่องกง  รัฐบาลฮ่องกงไม่อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงใช้บริการเกมพนันออนไลน์จากผู้ให้บริการพนันที่อยู่นอกอาณาจักรฮ่องกงได้ โดยบริษัท Hong Kong Jockey Club ถือเป็นผู้ให้บริการพนันออนไลน์รายเดียวที่มีสิทธิถูกต้องตาม กฎหมายในการให้บริการพนัน ซึ่งให้บริการเกมพนันออนไลน์ด้วยกัน 3 ประเภทคือ สลากลอตเตอรี่ออนไลน์ เกม แทงบอลออนไลน์ ทายผลฟุตบอลออนไลน์ และเกมพนันม้าแข่งออนไลน์

บราซิล รัฐบาลบราซิลอนุญาตให้การเล่นพนันออนไลน์เป็นสิ่งถูกกฎหมายเฉพาะสลากลอตเตอรี่ออนไลน์และบิงโก ออนไลน์

แอนติกา (Antigua)  มีผู้ประกอบการธุรกิจพนันไปลงทุนจดทะเบียน website รับแทงพนันที่ประเทศนี้จํานวนไม่น้อย ทั้งนี้เพราะแอนติกาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านสาธารณูประโภคทางการสื่อสาร ยิ่งกว่านั้นแอนติกายังเป็นประเทศที่มีระบบการจัดเก็บภาษีแบบพิเศษ (tax haven) และมีธุรกิจบริการทางการเงินแบบเสรี (offshore banking) ส่งผลให้ในปี 2001 มี website รับ แทงพนันที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 110 websites แอนติกาถือเป็นแหล่ง server สําคัญของ website รับแทงพนันที่ให้บริการพนันในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เซนต์คิตสและเนวิส (St Kitts and Nevis)  ธุรกิจพนันออนไลน์ถือเป็นธุรกิจถูกกฎหมายในประเทศนี้ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจะเสียค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตเพียงครั้งแรกครั้งเดียว แต่จะต้องชําระภาษีพนันเป็นประจําทุกปี ร้อยละ 50 ของ website รับแทงพนันที่จดทะเบียนในประเทศนี้เป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ให้บริการบ่อนพนัน ออนไลน์และเกมพนันทายผลกีฬาและยังมีสาขาตั้งอยู่ที่ฮ่องกงและกรุงลอนดอน เซนต์คิตสและเนวิส เป็นแหล่ง server ของ website รับแทงพนันที่ให้บริการพนันในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น

Previous Post

Next Post

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published / Required fields are marked *