พนันเรือ เป็นยังไง

การแข่งขันเรือถือเป็นประเพณีที่สนุกสนานมาก วิธีการเล่นพนันเรือนั้นมีเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้เล่นพนันเรือส่วนมากจะเป็นคนรู้จักกัน วิธีการเล่นจึงมี “เจ้ามือ” และนิยมใช้ “เงินสด” ส่วนการใช้ระบบ “เครดิต” นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับเจ้ามือการสื่อสารระหว่างนักพนันนั้นใช้ภาษามือเป็นหลักเพราะในสนามแข่งขันมีเสียงดัง ทั้งเสียงเชียร์จากผู้ชมและเสียงบรรยายจากนักพากย์ ซึ่งส่งเสียงเร้าอารมณ์ของผู้ชมตั้งแต่เรือออกจากจุดปล่อยตัว จนกระทั่งเข้าสู่เส้นชัย การพนันแข่งเรือจะเริ่มขึ้นในช่วงก่อนการแข่งขันโดยนักพนันจะประเมนิสถานการณ์อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ เจ้ามือบางคนมีผู้ช่วยรับทายผลปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชมโดยใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร

ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผู้นำชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่นมักนำเสนอว่าการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีนั้นดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการร่วมกันส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเป็นการสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงประสานความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานราชการ วัด บ้านและประชาชน ส่งเสริม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดซึ่งผู้นำชุมชนต้องสานต่อการจัดงานเช่นนี้ทุกปีในแต่ละปีก็จะต้องตั้งงบประมาณการจัดงานและจัดงานแข่งขันเรือยาวให้มีความโดดเด่น โดยมีปัจจัยเรื่องคะแนนเสียงทางการเมืองปะปนอยู่ด้วยในช่วงแรกของการจัดงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือผู้ดำเนินการและมีการขอความร่วมมือจากชาวบ้าน แต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานแข่งเรือ แทงบอลออนไลน์

ในเวลาต่อมาจึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็น “ทีมผู้จัดการแข่งขัน” สำหรับการจ้างเหมา “ทีมผู้จัดการแข่งขัน” เนื่องจากผู้จัดการแข่งขันมีหลายทีม จึงนำไปสู่การแข่งขันกันเรื่องการเสนอราคาในการรับเหมางาน อันนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้รับเหมางานในที่สุดโดยขึ้นอยู่กับบริบทในพื้นที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมอื่นๆ จ่ายผลประโยชน์ต่างตอบแทนในสัดส่วนที่มากกว่าการจ้างเหมาจัดงาน แข่งเรือและเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในชุมชน” สำหรับชาวบ้านความคิดเห็นของพวกเขาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเห็นว่าการจัดแข่งเรือยาวนั้นสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมกิจกรรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นการปลูกฝังและร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเป็นการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังและเป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคี อีกทั้งเยาวชนในชมุชนมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกหัดการเป็น “ฝีพาย” ซึ่งอาจทำให้พวกเขามีรายได้ในด้านรูปแบบการจัดงานแข่งเรือชาวบ้านกลุ่มนี้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของจุดมุ่งหมายในการจัดงานเนื่องจากเงื่อนไขทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนชาวบ้านกลุ่มที่สองเห็นว่าการแข่งเรือในปัจจุบันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีแต่มีมิติที่ซ้อนทับกันระหว่าง “การละเล่นพื้นบ้าน” กับ “กีฬา” และมี “การพนัน” เข้ามาเกี่ยวข้องการอนรักษ์และการฟื้นฟูประเพณีของท้องถิ่นจึงอาจไม่สัมฤทธิ์ผลและหากผู้นำท้องถิ่นนำงบประมาณไปส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน หรือส่งเสริมสวัสดิการให้กับคนชรา ก็อาจทำให้ชุมชนและชาวบ้านได้รับผลดีมากกว่า

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *